Klasyfikacja zawodów i specjalności – Optometrysta

Ogólna definicja optometrii na świecie: „Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.” Szczegółowy zakres czynności określany jest w poszczególnych krajach w zależności od sytuacji prawnej. W Polsce zakres czynności jest zdefiniowany poprzez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej […]

Czytaj dalej…